Acta Universitatis Lodziensis = Zeszyty naukowe Uniwersytetu Lódzkiego. Seria III, Nauki ekonomiczne 
Bezpieczeństwo pracy: nauka i praktyka: miesięcznik Centralnego Instytutu Ochrony Pracy 
BIT panorama 
Biuletyn informacji wewnętrznej 
Biuletyn 
Biuletyn bibliograficzny 
Biuletyn Biura Historyczego CRZZ 
Biuletyn CRZZ 
Biuletyn historyczny 
Biuletyn informacyjno-prasowy 
Biuletyn informacyjny 
Biuletyn informacyjny 
Biuletyn informacyjny 
Biuletyn informacyjny (na prawach rękopisu) 
Biuletyn informacyjny Centralnego Instytutu Ochrony Pracy 
Biuletyn informacyjny CRZZ 
Biuletyn informacyjny Federacja Sportowa "Sparta" 
Biuletyn informacyjny przęglad prasy 
Biuletyn informacyjny PTTK 
Biuletyn informacyjny szkolnictwa zawodowego. BISZ 
Biuletyn informacyjny związek zawodowy pracowników kolejowych PRL 
Biuletyn informacyjny ZZPR 
Biuletyn informacyjny: dla rad robotniczych i rad zakładowych 
Biuletyn informacyjny: Glówny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki 
Biuletyn informacyjny: wychowanie fizyczne, sport, wypoczynek, turystyka 
Biuletyn informacyjny: Zarząd Okręgowy Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia w Warszawie 
Biuletyn informacyjny: zespół łączności międzynarodowej CRZZ 
Biuletyn informacyjny: Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki 
Biuletyn informacyjny: Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia PRL 
Biuletyn Komisji Centralnej: Związku Pracowniczych Organizacji Zawodowych 
Biuletyn prezydium ZGZZ PHiS 
Biuletyn robotniczy 
Biuletyn techniczny 
Biuletyn V zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotnicznej 
Biuletyn VI zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotnicznej 
Biuletyn VI zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotnicznej 
Biuletyn Związku Kól Historyków Studentów Uniwersytetów Rzeczypospolitej Polskiej 
Biuletyn Związku Zawodowego Pracowników Państwowych i Społecznych 
Biuletyn Zarządu Glównego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Komunalnej i Przemysłu Terenowego 
Bolgarskie Profsoiuzy 
Bryza: biuletyn informacyjny polskiej żeglugi morskiej 
Bulletin d'information des syndicats polonais 
Bulletin statistique du Ministère des finances = Statistical bulletin of the Ministry of Finance 
Bulletin: Trade Unions International of Workers in Energy 
Czlowiek i miasto: Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej. Dwutygodnik 
Droga 
Drogowiec: organ Związku Zawodowego Pracowników Drogowych R.P. 
Drogownictwo: czasopismo poswięcone zagadnieniom wiedzy drogowej, mostowej i przemysłu drogowego 
Energetyk: pismo Związku Zawodowego Energetyków, odznaczonego Orderem Sztandaru Pracy i Klasy 
Gazeta cukrownicza : organ Stowarzyszenia Techników Cukrowników i Zjednoczenia Przemyslu Cukrowniczego ; miesiecznik poswięcony sprawom technicznym przemysłu cukrowniczego 
Gewerkschaftsstimme: Organ der Christlichen Gewerkschaften in Polen 
Głos lasu: organ Związku Zawodowego Pracowników Leśnych i Przemysłu Drzewnego 
Głos leśnika i drzewiarza : miesięcznik : organ Związku Zawodowego Pracowników Leśnych i Przemysłu Drzewnego 
Głos nauczycielski: centralny organ Związku Zawodowego Nauczycielstwa Polskiégo 
Głos pracy: organ Centralnej Rady Związków Zawodowych 
Górnik 
Gromada: miesięcznik instrukcyjny OMTUR 
Horyzont: biuletyn informacyjny 
Horyzont: miesięcznik 
Horyzont: Społeczno-gospodarczy dwutygodnik morski 
Informacja 
Informacja (Biuletyn informacyjny): Związek Zawodowy Pracowników Energetyki w Polsce 
Informacja wewnętrzna 
Informacja (Wydział Zagraniczny CRZZ) 
Informator dla kronikarzy zakładowych 
Kolejarz związkowiec 
Komunikat ekspresowy 
Kratie Novosti VFP (Vsemirnaia Federatsiia Profsoiuzov) 
Kronika 
Kultura i życie: miesięcznik społeczno-kulturalny związków zawodowych 
Kwartalnik historii ruchu zawodowego: czasopismo Biura Historycznego CRZZ 
Łączność: tygodnik pracowników łączności 
Magazyn hutniczy: tygodnik społeczno-zawodowy 
Materiały informacyjne 
Materialy informacyjne: związek zawodowy pracowników spółdzielczości pracy zarząd glówny 
Materiały informacyjne: związek zawodowy transportowców i drogowców PRL 
Metalowiec: organ Zarządu Glównego Centralnego Związku Zawodowego Metalowców w Polsce 
Motoryzacja 
Nasze życie: dwutygodnik związku zawodowego pracowników przemysłu włókienniczego odzieżowego i skorzanego w Polsce 
Neuer Weg: Halbmonatsschrift fur Aktuelle Fragen der Arbeiterbewegung 
Nowa kultura 
Pamiętnikarstwo polskie: kwartalnik ruchu pamiętnikarskiego 
Panorama: le magazine du Bureau International du Travail 
Pielęgniarka i Położna 
Pokój zwycięża 
Polish T. U. news 
Polityka społeczna 
Polnisches Gewerkschaftsbulletin 
Poradnik społeczny 
Praca i opieka społeczna 
Praca i zabezpieczenie społeczne 
Pracownik państwowy i społeczny 
Pracownik państwowy i społeczny: dwutygodnik związku zawodowego pracowników państwowych i społecznych 
Produkcja i usługi: dwutygodnik Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej 
Przegląd organizacji: organ Instytutu Naukowego Organizacji i Kierownictwa i Glównego Instytutu Pracy. Miesięcznik 
Przegląd sportowy 
Przegląd wydarzen związkowych 
Przegląd zagranicznej prasy związkowej i robotniczej 
Przegląd związkowy: organ Centralnej Rady Związków Zawodowych w Polsce 
Przyjaciel przy pracy: miesięcznik instrukcyjno-popularyzacyjny z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 
Rada robotnicza: pismo społeczno-gospodarcze 
Robotniczy przegląd gospodarczy 
Robotnik rolny: pismo pracowników rolnictwa 
Samorząd robotniczy 
Służba zdrowia 
Sotsial'noe obespechenie: ezhemesiachnyi zhurnal Ministerstva Sotsial'nogo Obespecheniia RSFSR 
Spółdzielnia produkcyjna: dwutygodnik rolniczy dla aktywu spółdzielczego i pomowskiego 
Sprawy chemików: pismo Związku Zawodowego Chemików. 
Studia i materiały (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych) 
Sygnały: tygodnik kolejarza 
Sztandar młodych 
Technik kolejowy: organ fachowy Centralnej Sekcji Techników i Zawiadowców Odcinków Z. K. P. 
Transport i drogi: organ Związków Zawodowych Transportowców i Drogowców 
Trybuna samorządu robotniczego: pismo społeczno gospodarcze związków zawodowych 
Trybuna: miesięcznik 
Vestnik vengerskikh profsoiuzov 
Vsemirnaia Federatsiia Professiona’nykh Soiuzov 
Vsemirnoe Profsoiuznoe Dvizhenie 
Wiadomości hutnicze: organ C. Z. P. H. 
Wolne związki: pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" 
Zagadnienia międzynarodowego ruchu zawodowego 
Związkowiec: organ Komisji Centralnej Związkow Zawodowych w Polsce 
Związkowy biuletyn prawno-organizacyjny