Adamczyk, M. Prasa Kielecczyzny w latach 1811-1989: bibliografia. (1995)
_____. Polska prasa niezależna 1976-1990: bibliografia, katalog. (2008)
Bialecki, T. Prasa Pomorza Szczecińskiego w latach 1945-1975. (1978)
Bibliografia czasopieÅ„miennicza n.t. [na temat] reformy gospodarczej: zestawienie artykulów n.t. reformy

     gospodarczej opublikowanych w wybranych czasopismach polskich w okresie sierpieÅ„ 1980 r. - kwiecieÅ„

     1981 r. (1985)
Bzowska, M. MateriaÅ‚y do bibliografii dziennikarstwa i prasy w Polsce w latach 1944-1954; wybór. (1957)
Cieslakiewicz, J. Polska prasa konspiracyjna (1939-1945) i Powstania Warszawskiego w zbiorach Biblioteki

     Narodowej: katalog. (1984)
Gorzelska-Dybowicz, L. Skróty tytulów czasopism i wydawnictw zbiorowych wychodzÄ…cych w Polsce w latach

     1945-1965. (1968)
Halpern, J. MateriaÅ‚y do bibliografii dziennikarstwa i prasy w Polsce w latach 1944-1954: wybór. (1957)
Iwaszkiewicz, A. Archiwum opozycji: kolekcja "Solidarność - narodziny ruchu": czasopisma niezależne 1976-

     1990: ksiÄ…zki wydane poza cenzura 1976-1990. (2006)
Iwaszkiewicz, A. Archiwum opozycji. (2006)
Jagielska, E. Katalog czasopism polonijnych XIX i XX wieku w zbiorach Zakładu Narodowego im

     OssoliÅ„skich. (1996)
Kaminska, J. Bibliografia publikacji podziemnych w Polsce, 13 XII 1981-VI 1986 ; 1 I 1986-31 XII 1987.

     (1988)
Konderak, A. Bibliografia prasy opozycyjnej w PRL do wprowadzenia stanu wojennego. (1998)
Kowalska, E. Katalog czasopism niezależnych Działu Wydawnictw Periodycznych : 1976-1990. (1995)
Maciejewska, M. Czasopisma teatralne dziesięciolecia 1944-1953: bibliografia zawartości. (1956)
Michnal, W. Katalog czasopism niezależnych w Ksiąznicy Pomorskiej wydanych w latach 1980-1989. (1994)
Myslinski, J. Bibliografia prasy polskiej, 1944-1948. Prasa krajowa. (1966)
Oszczeda, A. Bibliografia Pamiętnika Literackiego, 1982-2002. (2007)
Pastuszewski, S. Czasopiśmiennictwo w woj. bydgoskim w latach 1980-1992: zarys bibliograficzny. (1993)
Pazura, W. Katalog czasopism niezależnych w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima

     LopaciÅ„skiego w Lubline: 1976-1990. (2002)
Plak, H. Polskie czasopisma naukowe z dziedziny nauk społecznych ukazujące się w kraju w roku 1980.

     (1985)
Potuszyńska, A. Bibliografia wydawnictw ciągłych nowych, zawieszonych i zmieniających tytuł, 1985-1994.

     (1996)
Rudzinska, A. Katalog czasopism niezależnych wydanych w latach 1976-1990 w zbiorach Archiwum Peerelu.

     (1995)
Skwirowska, S. Bibliografia niezależnych wydawnictw ciągłych z lat 1976-1990. (2001)
Turowska-Bar, I. Polskie czasopisma o wsi i dla wsi od XVIII w. do r. 1960: materiały bibliograficzno-

     katalogowe. (1963)
Wielgat, D. Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce, 1945-1989. (1996)
Zawadzki, K. Bibliografia czasopism warszawskich 1579-1981. (1994)

 

Created November 2011