The Polish website "Encyklopedia Solidarnosci" (The encyclopedia of Solidarity) provides  full-text access to a host of Polish underground periodicals collectively called "bibula." The following alphabetical list of "bibula," mostly published in the 1980s, is from that website. Each title is followed by the place of publication in parenthesis. As duly indicated below ([To be populated]), many titles are yet to be populated with scanned images. There is no need to mention that this list represents only a modicum of the vast world of Polish underground periodicals. For more detailed and more complete information on those periodicals, one might consult Maciej Siekierski's Polish independent publications 1976-1990: Guide to the collection in the Hoover Institution archives. (1999) [Z2528 .U5H66 1999]

 

ABC. Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne (Lublin)

Antyk (Lublin)

Arka (Krakow)

AS. Agencja Solidarności (Warszawa)

Baza (Warszawa)

Bez Debitu. Nieregularne pismo społeczno-polityczne (Poznan)

Bez Dekretu (Krakow)

BIPS. Serwis informacyjny (Gdansk)

BIS. Biuletyn informacyjny Solidarności Walczącej (Wroclaw)

Biuletyn Dolnośląski (Wroclaw)

Biuletyn Informacyjny (Białystok)

Biuletyn Informacyjny (Rzeszów) [To be populated]

Biuletyn Informacyjny KOR (Warszawa) [To be populated]

Biuletyn Informacyjny NSZZ SolidarnośÄ‡ Region Mazowsze (Warszawa) [To be populated]

Biuletyn Informacyjny «Obozu» (Warszawa)

Biuletyn łódzki (Lodz)

Biuletyn Małopolski  (Krakow) [To be populated]

Biuletyn Regionu Elbląskiego SolidarnośÄ‡  (Elblag)

Biuletyn Wojenny  (Poznan) [To be populated]

Bratniak  (Gdansk)

CDN Głos Wolnego Robotnika  (Warszawa) [To be populated]

Ciernie  (Tychy)

Cios  (Sosnowiec)

Contra  (Warszawa)

Czas  (Poznan)

Czas Kultury  (Poznan)

Droga  (Lodz)

DwadzieÅ›cia Jeden  (Warszawa)

Europa  (Warszawa)

Feniks  (Gorzow Wielkopolski) [To be populated]

Galicja  (Rzeszow) [To be populated]

Gazeta Podlaska  (Siedlce)

Gazeta Polska  (Warszawa)

Głos  (Warszawa)

Głos Łodzi  (Lodz) [To be populated]

Głos PoznaÅ„skich LiberaÅ‚ów  (Poznan)

Głos Solidarności  (Lodz)

Głos Åšląsko-Dąbrowski  (Katowice)

Goniec MaÅ‚opolski  (Krakow)

Gospodarz  (Warszawa) [To be populated]

Gotowość  (Lodz)

Górnik Polski  (Katowice)

Grot  (Szczecin)

Gryf  (Szczecin)

Horyzont  (Warszawa)

Hutnik  (Nowa Huta) [To be populated]

Indeks  (Krakow)

Informacja SolidarnoÅ›ci Regionu Mazowsze  (Warszawa) [To be populated]

Informator  (Lublin)

Informator Bydgoski  (Bydgoszcz) [To be populated]

Informator NSZZ SolidarnośÄ‡ FSM  (Bielsko-Biala)

Informator Solidarności Huty Katowice  (Dabrowa Gornicza) [To be populated]

Jednością Silni  (Wroclaw) [To be populated]

JednośÄ‡  (Szczecin) [To be populated]

JesteÅ›my  (Katowice)

Karta  (Warszawa)

Komunikat  (Lodz)

Komunikat Zjazdowy  (Lodz)

KoniÅ„ski Biuletyn Informacyjny  (Konin) [To be populated]

Kontakty  (Gdansk) [To be populated]

KOS  (Warszawa) [To be populated]

Kronika MaÅ‚opolska  (Krakow)

Krytyka  (Warszawa)

Krzyż Nowohucki  (Nowa Huta)

Ku Wolnej Polsce  (Katowice)

Kultura Niezależna  (Warszawa)

Kurs  (Lodz)

Mała Polska  (Krakow) [To be populated]

Manifestacja Gliwicka  (Gliwice)

Metrum  (Siedlce)

MiesiÄ™cznik MaÅ‚opolski  (Krakow)

MiÄ™dzy Przystankami  (Lodz)

Most. Wolne pismo  (Warszawa)

MyÅ›li Nieinternowane  (Krakow)

NiepodlegÅ‚ość  (Warszawa)

NiepodlegÅ‚ość. Pismo LDPN  (Gdansk)

Niezależność  (Warszawa)

Nowa Koalicja  (Warszawa)

Nowa Republika  (Warszawa)

Obecność. Niezależne pismo literackie  (Wroclaw)

Obraz  (Szczecin)

Obóz  (Warszawa)

Obserwator Wielkopolski  (Poznan)

Ogniwo  (Wroclaw)

Opinia  (Warszawa)

Opinia Krakowska  (Krakow)

Orientacja na Prawo  (Warszawa)

Paragraf

PIK. Podziemny Informator Katowicki  (Katowice)

Poglądy  (Lodz)

Polityka Polska  (Gdansk)

Prawo i Bezprawie  (Warszawa) [To be populated]

Praworządność  (Warszawa)

PromieniÅ›ci  (Krakow) [To be populated]

Przegląd Polityczny  (Gdansk)

PrzeÅ›wit  (Lodz)

Puls  (Lodz)

PWA. Przegląd WiadomoÅ›ci Agencyjnych  (Warszawa)

Region  (Wroclaw)

Replika  (Wroclaw)

Res Publica

RIS. Regionalny Informator Solidarności Åšląsko-Dąbrowskiej  (Katowice)

Robotnik  (Warszawa)

Robotnik Wybrzeża  (Gdansk)

Rozwaga i SolidarnośÄ‡  (Gdansk)

Ruch Związkowy  (Lodz)

Samostanowienie  (Warszawa) [To be populated]

Serwis Informacyjny  (Bydgoszcz)  [To be populated]

Serwis Informacyjny  (ElblÄ…g) [To be populated]

Serwis Informacyjny  (Jelenia Góra) [To be populated]

Serwis Informacyjny  (Kielce) [To be populated]

Serwis Informacyjny  (PrzemyÅ›l) [To be populated]

Serwis Informacyjny Biura Krajowego  (Gdansk) [To be populated]

Serwis Informacyjny Mazowsza  (Warszawa) [To be populated]

Serwis Informacyjny Regionalnej Komisji Wykonawczej SolidarnośÄ‡ Małopolska  (Krakow) [To be populated]

Solidarni  (Bielsko-Biala)

Solidarni. WiadomoÅ›ci wojenne  (Lodz)

SolidarnośÄ‡  (Gdansk) [To be populated]

SolidarnośÄ‡. Biuletyn Informacyjny MKZ NSZZ Solidarność Region Åšrodkowowschodni  (Lublin) [To be populated]

SolidarnośÄ‡ DolnoÅ›ląska  (stara) (Wroclaw)

SolidarnośÄ‡ DolnoÅ›ląska  (nowa) (Wroclaw)

SolidarnośÄ‡ Gorzowska  (Gorzow Wielkopolski)

SolidarnośÄ‡ JastrzÄ™bie  (Jastrzebie)

SolidarnośÄ‡ Narodu  (Warszawa)

SolidarnośÄ‡ Nauczycielska  (Kraków)

SolidarnośÄ‡ Nauczycielska  (Lublin)

SolidarnośÄ‡ OlsztyÅ„ska  (Olsztyn) [To be populated]

SolidarnośÄ‡ Opolska  (Opole) [To be populated]

SolidarnośÄ‡ Podbeskidzia  (Bielsko-Biala)

SolidarnośÄ‡ Podziemna  (Warszawa)

SolidarnośÄ‡ – PoznaÅ„  (Poznan) [To be populated]

SolidarnośÄ‡ Radia i Telewizji  (Warszawa)

SolidarnośÄ‡ Regionu CzÄ™stochowa  (Czestochowa) [To be populated]

SolidarnośÄ‡ Rzeszowska  (Rzeszow) [To be populated]

SolidarnośÄ‡ Walcząca  (Lodz)

SolidarnośÄ‡ Walcząca. OddziaÅ‚ Trójmiasto  (Gdansk)

SolidarnośÄ‡ Walcząca. PoznaÅ„  (Poznan)

SolidarnośÄ‡ Walcząca. WrocÅ‚aw  (Wroclaw) [To be populated]

SolidarnośÄ‡ z GdaÅ„skiem  (Lodz)

SolidarnośÄ‡ Ziemi Łódzkiej  (stara)  (Lodz)

SolidarnośÄ‡ Ziemi Łódzkiej  (nowa)  (Lodz) [To be populated]

SolidarnośÄ‡ Ziemi PuÅ‚awskiej  (Pulawy)

SolidarnośÄ‡ Zwycięży  [To be populated]

Spectator  (Warszawa)

Spotkania  (Lublin)

ToruÅ„ski Informator Solidarności  (Torun)

Tu Teraz  (Warszawa)

13 [Trzynastka]  [To be populated]

Tygodnik Katowicki  (Katowice)

Tygodnik Mazowsze  (Warszawa)

Tygodnik Wojenny  (Warszawa)

Vacat  (Warszawa)

Walka  (Wroclaw)

Wezwanie

WÄ™gielki WaÅ‚brzyskie  (Walbrzych)

Wiadomości  (Warszawa)

Wiadomości Bieżące  (Wroclaw)

Wiadomości Dnia  (Warszawa)

Wiadomości Katowickie  (Katowice)

Wiadomości Podlaskie  (Siedlce) [To be populated]

Wiadomości Solidarności  (Dabrowa Gornicza)

WIS. Wolni i Solidarni  (Katowice)

WokóÅ‚ Nas  (Gliwice)

Wola  (Warszawa)

Wolne Słowo

Wolny Czyn  (Katowice)

Wolny GÅ‚os Ursusa  (Ursus) [To be populated]

Wolny Wybór  (Gdansk)

Wolny ZwiÄ…zkowiec  (Dabrowa Gornicza)

Wyzwolenie  (Warszawa)

Z dnia na dzieÅ„  (Wroclaw)

Zapis  (Warszawa)

Zomorządność  (Krakow) [To be populated]